„Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките“

„Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките“

„Бъдещето съм аз. Предприемачество за най-малките“

22.12.23г.

Проектът цели да въведе най - малките ученици чрез метода "учене чрез правене" в света на бизнеса и предприемачеството, като им осигури както практическите знания, така и реалният мост с бизнеса.

Чрез кратки разкази, онлайн срещи с ментори от PEPCO Bulgaria и множество практичеки занимания децата усвояват основни термини и понятия от света на работата и предприемачеството.