ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ПЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

03.06.23г.

Красотата на детските танци се оглеждаше в близката река...

Багрите сякаш искаха да се излеят от рисунките...

От ателието се чуваха звуците отразяващи магията на българската музика...

Учители будители споделиха как и защо е важно да съхраним българщината...