Лазаров ден е!

Лазаров ден е!

Лазаров ден е!

08.04.23г.

....И всичко в радостен ритъм пулсира - природа и хора, та слънцето чак.

Гласът на камбана изпълва простора...

Хей Лазаровден е на нашия праг.

С  песни и танци за здраве и благополучие отбелязахме празника.