Празник на приятелството

Празник на приятелството

Празник на приятелството

14.02.2023г.

Приятелите са ангелите, с които имаме привилегията да споделяме живото си тук и сега.