ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

23.03.2022г.

Дата: 04. 06. 2022 год.
Час: 11.30 ч.
Място: Регионален етнографски музей на открито „ Етър“
Организатор на фестивала: Фестивалът се организира от ДГ „МИКИ МАУС“- ГАБРОВО
Партньори: РЕМО „ ЕТЪР“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
СДРУЖЕНИЕ ИМКА - ГАБРОВО

Цели:
Фестивалът има за цел да популяризира материалното и духовно наследство на българския фолклор и занаяти сред децата. Ще утвърди добри практики в използване богатството на националните традиции и култура за възпитанието на българските деца. Ще формира интерес у децата към старинните български занаяти.
Фестивалът има конкурсен характер и включва следните събития:
1. Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в старите български къщи“.
2. Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст.
Съпътстващи събития без конкурсен характер:
1. Ателие на открито „Дюлгерство“ /демонстрация и практика за изработка и украса на възрожденска къща/.
2. Педагогически форум “ Традиции и настояще” - презентации и демонстрации на съвременни педагогически практики за възпитаване на любов към българското фолклорно наследство.

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА

Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в старите български къщи“

Право на участие: деца от 4 до 8 години
Краен срок за получаване на творбите: 16.05.2022 г.
Адрес: 5300 Габрово; бул. „Могильов“ 74; ДГ „Мики Маус“ (за конкурса)
e-mail: mikimaus_fest@abv.bg
Творбите трябва да са във формат А4 или А3, надписани на гърба: трите имена на детето, възраст и детско или учебно заведение. Могат да се използват всички видове графичен материал, бои, разнообразни техники.
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно национално представено жури с председател проф. дпн Пламен Легкоступ.

Ще бъдат присъдени следните награди:

Специална награда на РЕМО „ Етър”- плакет и грамота
Специална награда на ДГ „ Мики Маус“- плакет и грамота

За участници от България:
1 награда- плакет и грамота
2 награда- плакет и грамота
3 награда – плакет и грамота

За участници от българските училища в чужбина:
1 награда- плакет и грамота
2 награда- плакет и грамота
3 награда – плакет и грамота

Награди на Държавната агенция за българите в чужбина

Поощрителни награди – Участие в изложба на територията на РЕМО „Етър“ и грамота.

Наградените участници ще получат покани и творбите им ще бъдат публикувани на страницата на фестивала и експонирани в изложба в РЕМО Етър. Награждаването ще е на 04.06.2022 г. в РЕМО „Етър“.

Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

В конкурса могат да участват състави за народни танци, осъществяващи дейността си в образователни институции за деца от предучилищна възраст. Заявки за участие се приемат до 16.05.2022 г. на e-mail: mikimaus_fest@abv.bg. Приложение 1/ Заявка- конкурс за народни танци/
Танцовите състави ще бъдат оценявани от тричленно национално жури от изявени хореографи с председател г- н Георги Радев

Ще бъдат присъдени следните награди:

Специална награда на Община Габрово- плакет и грамота

1 награда – плакет и грамота
2 награда – плакет и грамота
3 награда – плакет и грамота

Ателие на открито: “ Дюлгерство“ - демонстрация и практики за изработка и украса на макет на възрожденска къща

Желаещите да участват е необходимо да подадат заявка по образец / Заявка за участие в ателие- Приложение 2 / до 16.05.2022 г. на e-mail: mikimaus_fest@abv.bg Заявилите участие ще получат обратна връзка с информация за организацията на това събитие.

Форум „ Традиции и настояще” - /няма конкурсен характер/
Презентации и споделяне на съвременни педагогически практики за възпитание в любов към българското фолклорно наследство

Право на участие: Педагози в детски заведения и учители в България и българските училища в чужбина. Материалите се изпращат по електронна път. Форумът няма академичен характер /не се присъждат квалификационни кредити/. Допускат се всички форми на споделяне в рамките на 5 – 7 минути.
Срок за изпращане на материалите: 16.05.2022 г.
Адрес:
e-mail: mikimaus_fest@abv.bg
Участниците ще получат грамота и материалите от форума на електронен носител.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Не се заплаща такса участие;
2. Само участници във Фестивала не заплащат входна такса за РЕМО „ Етър“; придружителите заплащат такава;
3. Всички дейности ще бъдат заснети и публикувани на фейсбук страницата на Фестивала;
4. Пътните разходи и командировъчните са за сметка на участниците. При необходимост, организаторите ще окажат съдействие при резервации за нощувка.
За повече информация и въпроси:
Моника Михайлова – Директор на ДГ „ Мики Маус“ GSM / 0889 433804
Борислава Кътева- Йонкова- Координатор на фестивала „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца / GSM 0899 391764
ДГ „ Мики Маус”- гр. Габрово / тел. 066 804005
e-mail: mikimaus_fest@abv.bg
Facebook страница на фестивала: https://www.facebook.com/tradiciibagrikrasota
Приложение 1

ЗАЯВКА

за участие в Четвърти международен фестивал
„ Традиции, багри , красота през очите на нашите деца“

Конкурс за народни танци

1.Организация, която представят участниците:

2.Наименование на колектива/участника:

3. Репертоар и времетраене:

4.Ръководител на формацията:

5. Подал заявката :

Име и фамилия:

Тел. за връзка:

E- mail:

Приложение 2

ЗАЯВКА

за участие в Четвърти международен фестивал
„ Традиции, багри , красота през очите на нашите деца“

Ателие на открито „ Дюлгерство“ - демонстрация и практики за изработка и украса на макет на възрожденска къща

1.Организация, която представят участниците:

2.Наименование на колектива; брой участници:

3.Ръководител:

4. Подал заявката :

Име и фамилия:

Тел. за връзка:

E- mail: