ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

04.06.2022г.

Днес традициите сякаш оживяха там, красотата на детските народни танци се оглеждаше в близката река, а багрите сякаш искаха да се излеят от рисунките! В ателието малките детски ръчички градиха свои къщи - така, както са го правили нашите предци!

За да съхраним заедно нашите бит и култура, за поредна година, учители будители от цяла България споделиха своя опит!

Калдъръмените улички дълго ще помнят, а обитателите на приказните зелени поляни и дървета ще си говорят за нашия фестивал!