Анкета

Анкета

Анкета

01.04.2021г.

Уважаеми родители,
На следния адрес https://gabrovo.bg/bg/polls/24  е публикувана анкета, която можете да попълните on-line до 09.04. 2021г.Анкетата е свързана с въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата от  4-годишна възраст.