Новини

Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Научи повече

24 май – ден на българската просвета и култура!

Празник, който безусловно ни обеднява, защото носи в себе си духовна мощ на повече от два века и половина.

Научи повече


Лазаров ден е!

Лазарки малки шетат по къщи в малко градче със китно сърце.

Научи повече

Международен ден на Земята

Засадихме дърво за повече кислород и по - чиста планета! ????

Научи повече