“Коледа за всички”

 “Коледа за всички”

“Коледа за всички”

19.12.2022г.

Детството е зад гърба ни, но пък ставаме родители, учители - сърцата ни стават по-големи,а децата ни провокират да бъдем пример! И ние се стараем, всеки ден…

Благодарим на областния управител Кристина Сидорова - за топлото посрещане при предаването на плюшените мечета, днес!