Школа за настолни игри Хаба

Школа за настолни игри Хаба

Школа за настолни игри Хаба

09.12.2021г.

Проведено е въвеждащо обучение за педагози от детската градина. Школата е първа за Северна България и е последовател на апробираната методика на доц. Елена Събева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Игрите Нава (Хаба) са немски, екологични, настолни игри, подходящи за различни възрасти. Поначало настолните игри са немска култура. Те са се появили като инструмент, който сближава семейството. В последните години има ренесанс на настолните игри както и в световен мащаб, така и в България. 

Школа за настолни игри Хаба ще работи в две направления: за обучение на педагози и за организиране на групи деца, усвояващи игрите Хаба. Педагозите ще бъдат обучавани от Бистра Георгиева-Чиприянова – главен учител в ДГ „Мики Маус” и представител на школата за Северна България.

„Играя, уча, мисля и творя“ е девизът, който ще ръководи екипа на Школата и ще следва проекта на сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще“. Проектът предоставя услугата „Школа за настолни игри за деца“ като допълнителна дейност в детските градини. Акцентът при структурирането и дейността е върху възможностите за използването на тези игри в прекия учебен процес и за работа с групи деца, които имат нужда от коригиране на поведението, от контрол на емоциите, изразяване на чувствата и др. В условията на социална дистанция предимствата на Хаба са, че може да се играят в малки групи, дават възможността за индивидуален и диференциран подход към децата, за формиране на търпение и спазване на правила, за изграждане на глобален поглед към света, за работа в екип, отговорност и забавление.

Настолните игри Хаба могат да се включат при пряката дейност на педагога, при педагогическото въздействие, в организирана игрова дейност. Те дават възможност всяко дете да бъде равнопоставено, отговорно, да има индивидуален подход към него, да има открита комуникация – компоненти, важни и необходими за развитието на всеки индивид. Игрите Хаба се открояват с  достъпност, увлекателно игрово действие, атрактивен дизайн и трайност на материалите. Децата ги приемат с голямо желание и неволно се фокусират върху правилата, постигайки висока устойчивост на вниманието.

Игрите Хаба подкрепят работата на педагога в  прилагането на разнообразни иновативни подходи и различни техники и практики във взаимодействието с децата. В малките групи на детската градина Хаба дава възможност за по-добра адаптация на децата – да се разбере конкретната потребност от конкретната дейност на всяко дете. Игрите могат да бъдат използвани и за социализиране, за време с приятелите очи в очи. Спрямо необходимостта на групата те могат да коригират или компенсират определен дефицит. Тоест да катализират определена дейност на детето, за да може то да се развива в определена посока.  Хаба игрите са подходящи и в работата с деца със специални образователни потребности  - за успокояване и  приковаване на вниманието. Те са подходящи и за работа с детската  емоционална активност – децата да се научат да губят, да разбират загубата, за да могат да извлекат поуки от нея и да продължат напред.

Екипът на ДГ „Мики Маус” е убеден, че в днешното време на дигитално предизвикателство, съобразявайки се със здравословното развитие на децата, игрите Хаба са подходящи и за забавление и за учене, но най-характерното е ,че дават възможност на децата да намерят своето „Аз”, да общуват, да избират и да вземат решения, а отговорността за собственото решение е важно за реалния живот.