Четвърта група

Четвърта група

Четвърта група

„Ние сме смели, към успеха сме поели!
Забавляваме се и играем и накрая – всичко знаем!”