Традиции, багри, красота през очите на нашите деца

Традиции, багри, красота през очите на нашите деца

Традиции, багри, красота през очите на нашите деца

12.04.2021

 

ТРЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ

 

„ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на

 ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД- ГАБРОВО

Партньори:

РЕМО „ ЕТЪР“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА                                  

СДРУЖЕНИЕ  ИМКА - ГАБРОВО                                                                                                                                                           

Цели:

Фестивалът има за цел да популяризира материалното и духовно наследство на българския фолклор и занаяти сред децата. Ще  утвърди добри практики в използване богатството на националните традиции и култура за възпитанието на българските деца. Ще формира интерес у децата към  старинните български занаяти, с акцент към българската керамика.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните събития:

1. Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в орнаментиката и украсата на българската керамика“.

2. Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

Съпътстващи събития без конкурсен характер:

1. Ателие на открито „Грънчарство“ /демонстрация и практика със занаятчия- грънчар.

2. Педагогически форум “ Традиции и настояще” - презентации и демонстрации    на съвременни педагогически практики за възпитаване на любов към българското фолклорно наследство. 

 

РЕГЛАМЕНТ  НА  ФЕСТИВАЛА

 

Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в орнаментиката и украсата на българската керамика“

 

Право на участие: деца от 5 до 8 години

Краен срок за получаване на творбите: 14. 05. 2021 г.

Адрес:   5300  Габрово  бул, „Могильов“  74   ДГ „Мики Маус“ (за конкурса)

              e – mail:   mikimaus_fest@abv.bg

Творбите трябва да са във формат А4 или А3, надписани: трите имена на детето, възраст и детско или учебно заведение. Могат да се използват всички видове графичен материал, бои, разнообразни техники.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно национално представено жури.

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

 

Специална награда на РЕМО „Етър”

 

1 награда- плакет и грамота

2 награда- плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

 

Награди на Държавната агенция за българите в чужбина

 

Поощрителни награди – Участие в изложба на територията на РЕМО „Етър“.

 

 Наградените участници ще получат покани и ще бъдат публикувани на страницата на фестивала.   Награждаването ще е на 05.06.2021 г. в РЕМО „Етър“.

 

Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

 

В конкурса могат да участват състави за народни танци, осъществяващи дейността си в образователни институции за деца от предучилищна възраст. Заявки за  участие се приемат до 14.05.2021г. на  e-mail: mikimaus_fest@abv.bg.                                              Приложение 1- / Заявка- конкурс танци - в края на текста/

Танцовите състави ще бъдат оценявани от изявени национални хореографи.

Поради големия интерес към конкурса за народни танци правим промяна в регламента на фестивала.

До 14.05 приемаме видеозаписи на танците, които ще участват в конкурса за народни танци. Времетраенето на записите да не надхвърля 5 минути!

При удължаване на противоепидемичните ограничения конкурсът ще се проведе онлайн.

При отпадане на ограниченията конкурсът ще се проведе в РЕМО "Етър" и танците трябва да бъдат представени на живо пред журито на Трети Международен Фестивал " Традиции, багри, красота през очите на нашите деца".

 

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

 

Специална награда на Кмет на град Габрово

 

1 награда – плакет и грамота

2 награда – плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

 

Съществува възможност, поради епидемичната обстановка, събитието да бъде отложено

 

Ателиие на открито: “Грънчарство“ - демонстрация и практики за изработка и украса на керамични изделия

 

Желаещите да участват е необходимо да подадат  заявка по образец / Заявка за участие в ателие- Приложение 2 /в края на текста/ до 14.05.2021 г. на e- mail: mikimaus_fest@abv.bg Заявилите участие ще получат обратна информация за организацията на това събитие.

Съществува възможност, поради епидемичната обстановка, събитието да бъде отложено.

 

 

 

Форум „ Традиции и настояще” - /няма конкурсен характер/

Презентации и споделяне на съвременни педагогически практики за възпитание в любов към българското фолклорно наследство

 

Право на участие: Педагози в детски заведения и учители в България и българските училища в чужбина. Материалите се изпращат по електронна път. Форумът няма академичен характер /не се присъждат квалификационни кредити/.  Допускат се всички форми на споделяне в рамките на 5 – 7 минути.

Срок  14. 05. 2021 г. 

Адрес: 

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

Участниците ще получат грамота и материалите от форума на електронен носител. 

 

Съществува възможност, поради усложнена епидемична обстановка, форумът да бъде отложен.

               

     

              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     

           

1. Не се заплаща такса участие

2. Всички дейности ще бъдат заснети и публикувани на  фейсбук страницата  на Фестивала.                                 

3.Пътните разходи и командировъчните са за сметка на участниците. При необходимост,  организаторите ще окажат съдействие за резервации за нощувка.

За повече информация и въпроси:

Моника Михайлова – Директор- GSM / 0889 433804

Бистра  Георгиева-Чиприянова – Координатор  на фестивала „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца / GSM 0887 392269

ДГ „ Мики Маус”- гр. Габрово / тел. 066 804005

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

 

Facebook страница на фестивала

https://www.facebook.com/tradiciibagrikrasota