Извънкласни дейности

Допълнителни дейности в детската градина за развиване дарбите на децата.

За учебната 2023-2024 г. в детска градина "Мики Маус" за децата организираме следните допълнителни дейности: