Групи

Първа група

Първа група

Татяна Кънева - старши учител Деница Василева - учител Валентина Минчева - помощник-възпитател

Научи повече
Втора "А" група

Втора "А" група

Мария Христова - учителАни Богданова - учителМария Минева - помощник-възпитател

Научи повече
Втора "Б" група

Втора "Б" група

Свилена Пенгезова - старши учител Борислава Кътева-Йонкова - учител Румяна Стоева - помощник-възпитател

Научи повече
Трета група

Трета група

Поля Георгиева - учителАнна Флорева - учителКалина Йорданова - помощник-възпитател

Научи повече
Четвърта група

Четвърта група

Снежана Донева – старши учителГалина Дянкова – учителРосица Петкова – помощник възпитател

Научи повече
Смесена група База в с.Враниловци

Смесена група База в с.Враниловци

Снежана Бонева- учител Бонка Грозданова - учител

Научи повече