Детски карнавал 2022г.

Детски карнавал 2022г.

Детски карнавал 2022г.

21.05.22г.

НА МАРСИАНСКА СИЛА 
СТАРА ПЛАНИНА СЕ Е ПОДЧИНИЛА. 
ПОД вр.ШИПКА Е ГОТОВ ТУНЕЛЪТ
ПО МАРСИАНСКИ - ЗДРАВ МУ Е МОДЕЛЪТ
Официалният ден за 
много усмивки открит