Цветен Лазаровден

Цветен Лазаровден

Цветен Лазаровден

16.04.22г.

"В бели дрехи, на главите с китчици

пак люлеят лазарките плитчици.

Веднъж тропнат сред лудешки викове -

да са утрините перуникови.

Дваж тропнат - да гори в зениците

младостта на вярата и птиците.

Трижди тропнат - да цъфти игличина

по земята топла и обичана..."

С най-красивите лазарски песни и с най-милите детски усмивки нагиздените малки моми зарадваха със звънките си гласчета минувачи и съседи. Грейнали в пролетни усмивки децата пяха, танцуваха и наричаха за здраве, берекет и благополучие.

Пъстри и весели празнични дни Ви пожелаваме!☀️????