Уча се с усмивка " RED PAPER PLANE "

Уча се с усмивка " RED PAPER PLANE "

Уча се с усмивка " RED PAPER PLANE "

09.12.2021г.

Непрекъснато се търсят нови  начини за превръщането на ключови житейски умения в навици. Говори се много - за инициативност, предприемчивост, общуване, но въпреки всички усилия в тази посока все още всичко е доста формално.

Ние – екипът на ДГ "Мики Маус" сме убедени, че това не е достатъчно, че процесът на обучение и възпитание може и трябва да бъде забавен, и най-вече да въздейства на цялата група. Нашата философия е, че всяко дете е личност - уникална и необикновена. Всяко дете е Вселена, която чака да бъде открита и разгадана. Ако не достигнем до всички тях, ако дори само едно дете от групата остане "анонимно", то това означава само едно - трябва да търсим нов път към него. Когато водещата сила е уважението към детската личност, препятствията по пътя се превръщат в наше вдъхновение.

В началото на февруари 2021г. детската градина стана единствената в област Габрово и Велико Търново, която работи по проекта, чиято цел е развитие на дизайн мисленето, свързано основно с процеса на измисляне и разработване на иновациите - иновативни продукти, услуги и преживявания в бизнеса и в социалния контекст.

Решението ни да стартираме  програма "Дизайн шампиони" на Red Paper Plane с нашите деца е един чудесен пример за начина, по който реализираме  идеите си  за детското развитие, давайки възможност на всеки наш възпитаник да усвои знания, да ги анализира по достъпен за него начин, да ги приложи в практическа дейност и най-важното - да се гордее със своите постижения. Процесът е така организиран, че предизвиква у децата желание да откриват нови неща, да ги споделят с останалите и да се справят с предизвикателствата по свой собствен начин и  без излишна императивност от страна на учителя. Те  получават  възможност  да разкрият  своята индивидуалност и да развият силните си страни, докато ние деликатно ги насочваме и черпим идеи за следващите пътешествия из вълшебния свят на познанието.

            В проекта са заложени седем седмични мисии, които преминават в три основни етапа  - Опознаваме, Избираме, Създаваме. Мисиите са базирани на дизайн мисленето и неговите техники, като съдържат комбинация от разнообразни групови, екипни и индивидуални занимания.

Всяка тема от мисията е представена игрово с множество интересни инструменти от метода „дизайн мислене”.

По време на изпълнение на мисиите на децата са предложени емоции, различни от тези, при изпълнение на стандартните задачи, свързани с учебния  процес. Всяка мисия им носи ново предизвикателство, което ги кара да извадят на показ най-добрите си качества и понеже е неповторима - тя носи емоции дълго след приключването си. Програмата е жива - приятна, лека, лесна и близка. Инструментите са даже по-интересни от темата и веднага идват идеи как могат да бъдат “облечени” в нещо съвсем различно, според ситуацията. 

            Всяка задача насърчава у децата увереност в собствените им възможности -  да се развиват и растат, докато решават предизвикателства заедно. С всички мисии се цели развиване на т.н. умения на 21-ви век, а именно „уменията за живот”

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/4213/702764_836324.png

В резултат на дизайн базираното обучение по време на мисиите, бе подобрен изцяло учебният процес. У децата се откроява креативно мислене, желание за работа в екип и взаимопомощ, както и отговорност към обучението и търсенето на допълнителна информация по темите. В учебна среда, дизайн мисленето помогна на децата да организират информация и идеи, да вземат решения, да подобряват ежедневни или комплексни ситуации, придобивайки знания и умения.

С всеки изпълнен проект децата научават, че могат да създават нови и смислени решения и свикват, че има процес, който им съдейства. Малките дизайнери се превръщат в активни участници в света, който ги заобикаля и биват провокирани да го подобряват във всеки един негов аспект.

 

 

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.23.48_jeghrm.png

Мисия: Архитект

Как можем да измислим нови видове сгради за живот, работа и забавление в Ню Йорк?

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.24.56_cfb9fj.png

Мисия: Космонавт

Как можем да опознаем чудесата на планетите в нашата Слънчева система? ​

 

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.38.48_c0tq6q.png

Мисия: Метеоролог

Как можем да създадем полезна за нас прогноза за времето за почивните дни?

 

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.37.04_wxtnah.png

Мисия: Автомобилен дизайнер

Как можем да създадем семейната кола на бъдещето? ​

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.29.36_ad19ot.png

Мисия: Откривател

Как можем да планираме и изпълним експедиция до Северния полюс?

 

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.30.46_t0kzq1.png

Мисия: Еколог

Как можем да създадем наш арктически резерват и да опазим застрашените видове? ​

 

 

https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_1440,w_720,f_auto,q_auto/4213/Screen_Shot_2018-07-18_at_14.33.03_drisuj.png

Мисия: Пътешественик

Как можем да опознаем отблизо хората на Арктика и тяхната култура?