Първокласници ще бъдем ние...

Първокласници ще бъдем ние...

Първокласници ще бъдем ние...

22.08.23

Ъгломер, пергел, моливче

рисувално блокче, стихче -

чрез изкуство и наука

иде твоята сполука.